Certificació Energètica d’una Piscina Municipal

Client: RGA - NAU Arquitectes | Localitat: Calaf, Barcelona | Any: 2009 |

La qualificació energètica del projecte de la Piscina Municipal de Calaf es realitzà pels arquitectes redactors del projecte, RGA i Nau Arquitectes. Amb aquest document es va poder valorar el consum previst d’energia (kW/m2) i les emissions de CO2 (kgCO2/m2) de l’edifici, en funció de la seva envolupant i dels sistemes de instal·lacions projectats pel seu funcionament.

Mallam © Creat per Perception