Certificació Energètica d’Edificis Existents [CEEE]

El passat 1 de juny de 2013, mitjançant l’aprovació del R.D. 235/2013 es transposa parcialment la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu en els punts relatius a la Certificació d’Eficiència Energètica dels Edificis, refonent el Reial Decret 47/2007, amb la incorporació del Procediment Bàsic per la Certificació d’Eficiència Energètica dels Edificis Existents, tenint en consideració, a més a més, l’experiència de la seva aplicació en els últims anys.


Des de llavors, MALLAM, ha realitzat més de 150 Certificats d’Eficiència Energètica, gestionant, de manera satisfactòria, tots els tràmits amb l’Administració Pública Competent i obtenint, en tots els casos, la corresponent Etiqueta d’Eficiència Energètica.

Mallam © Creat per Perception