Habitatge al Carrer Balmes, BCN

Client: T. Sierra i M. Sleili | Localitat: Barcelona | Any: 2010 | Superfície: 112,00m2

La tipologia habitual de l’Eixample consisteix en edificis construïts al voltant de 1900, amb una estructura de murs de càrrega de maó massís, dos habitatges per planta, una profunditat edificable entre els 20 i 30 m, un nucli vertical en situació centrada i una sèrie de patis interiors que permeten ventilar la zona central dels habitatges. La situació inicial de l’habitatge responia a aquesta tipologia, molt compartimentada, amb façana al carrer Balmes i a l’interior d’illa. El projecte va eliminar totes les divisions existents i va obrir els forats màxims que les parets estructurals permetien. L’espai central s’adaptava a les diferents funcions que tenia, habitació de convidats, serveis, emmagatzematge..., deixant en cada extrem els dos grans espais que agafaven tota l’amplada de la façana, la sala i el dormitori principal.

 

El projecte fou desenvolupat conjuntament amb els Interioristes David Pascual i Ana Gómez de Cromática Estudio de Interiorismo Arquitectura, Saragossa.

Mallam © Creat per Perception