Seu de Mallam a Vilanova i la Geltrú

Client: Mallam_Vng | Localitat: Carrer Sant Antoni 4, Vilanova i la Geltrú | Any: 2013 |

El local, de petites dimensions [3 x 7 m], però amb una alçada considerable [3,7 m], s’ajusta a les necessitats d’espai del nostre equip i compleix amb els requeriments d’ubicació, es situa dintre del Nucli Històric de Vilanova i la Geltrú, il·luminació natural i baix cost d’inversió per la seva posada en funcionament.

La intervenció ha suposat, bàsicament, l’ampliació i millora de la xarxa elèctrica existent, la col·locació d’una nova il·luminació que doni personalitat i aprofiti les qualitat espacials i formals del lloc i la neteja i pintat del mateix. S’ha mantingut el parquet existent, substituint-se, en la zona d’entrada, per un pelfut de Coco sintètic, mentre que en la zona interior, molt deteriorat per la humitat, s’ha eliminat, regularitzant-se i pintant-se el material de suport. Aquesta actuació permet donar el protagonisme que mereix a la columna de pedra natural existent en la part interior del local.

Un trasdossat de fusta natural permet ocultar totes les instal·lacions, elèctriques i de telecomunicacions, necessàries per el correcte funcionament dels diferents llocs de treball i diferenciar els dos espais en els que es distribueix el local; l’exterior, més representatiu, i l’interior, pensat com a zona de treball. La separació entre ambdós espais es realitza mitjançant una estanteria sense fons [IKEA EXPEDIT] i es remarca amb el trasdossat de fusta i la il·luminació indirecta del mateix.

La majoria de les lluminàries que s’han col·locat en el local son reutilitzades, amb una vida útil de més de 30 anys. A destacar la làmpada circular dissenyada per  M. Milà.

Mallam © Creat per Perception