Descartable

Client: Companyia Descartables | Localitat: Barcelona | Any: 2011 |

Descartable és l’Òpera Prima del jove director Daniel J. Meyer. L’encàrrec incloïa l’escenografia i la imatge gràfica general de l’obra (book, storyboard, cartell, díptics, imatge web, etc.).

 

En la part de la imatge gràfica, vam crear una sèrie de segells i adhesius amb la paraula “Descartable” que apareixien estampats en els diferents documents de l’obra, aconseguint així, una imatge unitària. Per als cartells, díptics i web agafà protagonisme la imatge d’una pantalla formada per molts monitors, ja que és un element clau durant el transcurs de l’obra, a sobre de la qual, com si fos un adhesiu gegant, es col·locava la paraula Descartable, que pren tot el protagonisme i ratifica una de les idees de la sinopsis: fins i tot Descartable és descartable.

 

L’escenografia que requereix l’obra és realment molt complexa; és una obra amb un alt contingut crític i social que es mou en diferents ambients i èpoques. Hi ha una gran varietat d’escenes i coreografies i per això es va optar per una solució completament abstracta, amb una gran pantalla de fons i uns elements mòbils (cubs de 40x40x40 cm) que segons la seva posició dins l’escenari generen el mobiliari necessari per a cada escena. Aquests cubs tenen, a més, una cara que s’obre i permet treure del seu interior vestuari i petits objectes que necessiten els actors per a representar les diferents escenes de l’obra.

 

La bona relació, i un constant feedback entre les parts van permetre uns excel·lents resultats, amb un curt temps d’execució i un pressupost realment acurat.

Mallam © Creat per Perception