Conjunt residencial de 19 hab.

Client: Catalana de Projectes i Habitatges S.L. | Localitat: Cambrils, Tarragona | Any: 2007 | Superfície: 2.500,00m2

Bloc plurifamiliar de 19 habitatges i locals comercials, amb aparcament comunitari soterrat, trasters, jardí i piscina. Situat a segona línia de platja, es tracta d’un edifici compacte de PB+3 caracteritzat per la horitzontalitat dels seus balcons correguts perimetrals que prolonguen cap a l’exterior l’interior dels seus habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris. El conjunt resta caracteritzat per la combinació de materials nobles tant a l’exterior, amb façana a base de granet “Azul Extremadura” i marbre “Blanco Carrara”, com a l’interior, on es combinen els materials de façana esmentats amb paviments de pedra calcària “Blanco Paloma” i fusteries de Wengué.

 

El projecte és una col·laboració de Rubén de Castro, en les fases de direcció d’obra i gestió de postvenda, amb l’estudi Projectes Externs SL.

Mallam © Creat per Perception