Certificacions LEED

El US Green Building Council emet una Certificació per a edificis sostenibles. El LEED respon a les sigles de Leadership in Energy in Environmental Design. L’obtenció d’aquest segell és totalment voluntària i avalua l’eficiència energètica de l’edifici a través de l’anàlisi en l’edifici de l’ús d’energies alternatives, la millora de la qualitat ambiental interior, l’eficiència en el consum d’aigua, el tractament sostenible dels espais lliures i la selecció de materials. En funció de la puntuació obtinguda per l’edifici existeixen 4 tipus de segell: LEED Certificate, LEED Silver, LEED Gold i LEED Platinum.

 

PROCÉS DE CERTIFICACIÓ

La obtenció de la Certificació LEED ha de ser entesa com una filosofia dintre del plantejament global de l’edifici, des de la ubicació intencionada en el solar fins la gestió realitzada per l’usuari final. Per a que un procés de Certificació sigui complet, aquest a d’acompanyar al projecte des de les primeres idees fins a un any després de la seva posada en funcionament.

 

ESTRATÈGIES SOSTENIBLES

El LEED permet concedir i obtenir una mesura de la sostenibilitat de l’edifici gràcies a la puntuació de les múltiples estratègies utilitzades en el procés de disseny, construcció i utilització de l’edifici.

 

VALOR AFEGIT

La obtenció d’una Certificació Energètica no obligatòria, com és el cas del LEED, és un acte meritori que incorpora al edifici un valor afegit que es reflexa en el valor econòmic de l’immoble. La obtenció d’aquest certificat no té perquè veure’s com un cost addicional en la construcció de l’edifici, sempre que les estratègies s’incorporin des del començament del projecte. Malgrat tot, l’estalvi en el consum energètic de l’edifici és una evidència que s’acaba constatant.

Mallam © Creat per Perception