Certificació Energètica d’Edificis Existents

El passat 13 d’abril de 2013, es va publicar en el BOE el nou Reial Decret pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis, amb l’entrada en vigor el 14 d’abril, dia següent de la seva publicació.


El seu objectiu principal és posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat que permeti valorar i comparar la seva eficiència energètica, per tal d’afavorir la promoció d’edificis de baix consum energètic i les inversions encaminades a l’estalvi d’energia, amb la conseqüent reducció d’emissions de CO2.


El Decret transposa a la reglamentació espanyola les exigències relatives a la Certificació Energètica dels edificis, contemplades a la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu que suposa l’obligatorietat de la Certificació Energètica de tots els edificis, incloent els existents i fixa la necessitat de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica per als edificis o parts d’aquests en els contractes de compravenda i lloguer.


El Decret estableix l’obligatorietat de tenir el Certificat energètic en tots els edificis o parts d’edificis [habitatges i altres usos] que es venguin o lloguin a partir del 1 de juny de 2013.


El nostre equip de professionals té l’experiència i capacitat tècnica necessària per realitzar la Certificació Energètica d’Edificis Existents, ja sigui en el seu conjunt o de forma parcial en, per exemple, habitatges individuals o locals comercials, aplicant els Documents Reconeguts pel Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, CE3 i CE3X.


Des de MALLAM ens ocupem de tots els tràmits i gestions a realitzar amb les diferents administracions públiques per la realització del Certificat i l’obtenció de la corresponent Etiqueta d’Eficiència Energètica. El nostre procediment de treball és el següent:

El client contacta amb nosaltres, s’acorda el preu i la forma de pagament, en funció de les característiques de l’immoble a certificar, i es realitza la inspecció visual, amb la corresponent pressa de dades. A partir d’aquí, MALLAM s’ocupa de tots els tràmits i, en aproximadament una setmana, el client rep, per mitjà d’un correu electrònic, la Certificació Energètica i l’Etiqueta d’Eficiència Energètica de l’immoble.

Mallam © Creat per Perception