Anàlisi del Cicle de Vida de l’Edifici [ACV]

L’anàlisi del cicle de vida (ACV) d’un edifici és una metodologia que busca identificar, quantificar i caracteritzar els diferents impactes ambientals potencials que es produeixen en la construcció d’un edifici. La valoració contempla el cicle de vida complet del procés o activitat, comprenent l’extracció i tractament de la matèria prima, la fabricació, el transport, la distribució, l’ús, la reutilització, el reciclatge i l’abocament final.

 

METODOLOGIA D’ANÀLISI

Les normes ISO 14025, ISO 21930 i prEN 15804 defineixen una metodologia d’anàlisi acceptada internacionalment.

 

APLICACIÓ A PROJECTES

El resultat de l’ACV permet conèixer l’impacte ambiental que té l’elecció de determinats materials per la construcció de l’edifici, possibilitant l’elecció dels materials que tenen una incidència menys negativa en l’entorn, com aïllaments tèrmics procedents del món vegetal o animal, en lloc de derivats del petroli, o productes procedents del reciclatge en lloc de productes de primera mà.

 

RESULTATS

El grau de definició dels resultats d’un ACV pot ampliar-se tant com interessi. El valor més habitual de mesura utilitzat en arquitectura són les emissions de CO2, però també s’estudien indicadors com la incidència en l’escalfament global o la toxicitat per l’usuari.

Mallam © Creat per Perception