Rehabilitacions Energètiques

Gran part dels edificis que habitem, utilitzem i fruïm han estat construïts fa molt de temps, en diversos moments en el que el confort ambiental era molt diferent del que entenem actualment. Amb el mateix plantejament amb el que s’organitza una rehabilitació integral d’un edifici en el seu conjunt, es pot plantejar una rehabilitació energètica, que actuant sobre l’envolupant de l’edifici, sobre els sistemes d’instal·lacions  i sobre l’eficiència en la seva utilització, permeti que l’edifici al complet tingui un menor consum amb una millora substancial de la qualitat ambiental interior.

 

INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA INTEGRADA

Les intervencions propostes en una rehabilitació energètica afecten a elements constructius (façanes, cobertes, finestres...) i a sistemes d’instal·lacions que poden ser individuals o comunitaris. El tractament de tota la intervenció com una operació de conjunt és una bona oportunitat per aconseguir actualitzar la imatge de l’edifici en un resultat final arquitectònicament interessant.

 

GESTIÓ DEL PROJECTE

Les rehabilitacions, que habitualment es realitzen en entorns molt consolidats, poden alterar paràmetres urbanístics. La gestió amb l’administració, excedeix a la simple tramitació de la llicència, i pot tenir un elevat grau de complexitat, però amb l’equip tècnic adequat pot donar uns resultats que convencin a l’administració, promotor i usuaris.

 

GESTIÓ DE SUBVENCIONS

La inversió realitzada en una rehabilitació energètica pot recuperar-se en part amb els programes de subvencions per l’eficiència energètica que moltes comunitats autònomes desenvolupen. La gestió d’aquestes subvencions per un equip de tècnics qualificats garanteix un bon resultat final en la tramitació dels mateixos.

Mallam © Creat per Perception