Auditories Energètiques

L’ús i consum de l’energia dels edificis està vinculat, directament, al funcionament del propi edifici i als sistemes que gestionen el confort higrotèrmic. Les auditories energètiques que realitzem es desenvolupen en 3 nivells de detall i analitzen els fluxos d’energia de l’edifici, per a racionalitzar l’ús i trobar oportunitats que minimitzin la quantitat d’energia primària utilitzada, mantenint o inclús millorant, les condicions existents de confort ambiental.

 

AVANTPROJECTE

Es tracta d’un primer nivell d’anàlisis, en el que s’estudien els sistemes d’instal·lacions de l’edifici, les factures de suministre i residus, s’entrevista als usuaris i s’inspecciona visualment l’edifici per valorar les condicions de confort, conèixer l’organisme i detectar punts d’ineficiència energètica. S’apunten les mesures correctores, per realitzar així, un senzill anàlisi de costos i temps d’amortització.

 

AUDITORIA GENERAL

Desenvolupament del anàlisis efectuat en l’avantprojecte, amb estudi de les factures de fins a 36 mesos d’antiguitat i elaboració de perfils detallats d’energia, que detecten punts d’excés energètic. El resultat d’aquest document identifica les mesures de conservació adients per la instal·lació existent, acompanyat d’un anàlisis financer amb despeses estimades, identificació d’estalvis concrets i inversió de criteris.

 

AUDITORIA COMPLETA

També conegut com “Grado de Inversión de Auditoria”. Expandeix l’Auditoria General mitjançant un model dinàmic de l’energia d’ús, característiques de les instal·lacions existents i totes les mesures de conservació i gestió identificades. La financiació econòmica per a portar a terme les actuacions definides s’analitza segons el TIR necessari per avaluar la conveniència de la inversió.

Mallam © Creat per Perception