Planejament Derivat

Els nostres serveis de Planejament Derivat engloben els següents treballs:

 

-Plans Parcials Urbanístics

 

-Plans Especials Urbanístics

 

-Plans de Millora Urbana.

 

Els treballs es desenvolupen en contacte permanent amb els clients i amb els serveis tècnics del municipi on s’executa el planejament, a fi de fixar els criteris de base i les directrius generals. Amb aquestes dades, es realitza una primera proposta, que es presenta a l’ajuntament i de la que s’extreuen les conclusions necessàries per realitzar la proposta definitiva. Amb l’aprovació dels clients, es presenta la proposta definitiva, realitzant el seguiment i supervisió de tots els tràmits legals fins l’aprovació definitiva del planejament.

Mallam © Creat per Perception