Parcel•lacions i Divisions Horitzontals

Realitzem projectes de parcel·lació tan de finques rústiques com urbanes, així com, divisions horitzontals d’immobles.

 

Els treballs es desenvolupen en contacte permanent amb els clients i amb els serveis tècnics del municipi on tingui lloc la parcel·lació.

 

En iniciar els treballs, s’analitza la viabilitat de la parcel·lació en funció de la Normatives vigents, ja siguin municipals o de rang superior. Un cop comprovada la seva viabilitat i amb el vist i plau dels clients es redacta el projecte de parcel·lació. Amb la seva aprovació, es presenta la proposta definitiva, realitzant el seguiment i supervisió de tots els tràmits fins l’aprovació del projecte.

Mallam © Creat per Perception