Certificacions Energètiques [CALENER VYP-GT]

La Certificació Energètica dels Edificis és una exigència derivada de la Directiva Europea 2002/91/CE, que s’incorpora al ordenament jurídic espanyol a través del RD 47/2007, del 19 de gener. En aquesta normativa s’estableix el procediment que han de complir tots els edificis de nova construcció. El certificat assigna a l’edifici una Classe Energètica equivalent a les Etiquetes dels electrodomèstics. A, la més eficient, G, molt poc eficient. Aquesta Certificació acompanya al Projecte Executiu i es presenta davant d’un Registre General de Documents de Certificació Energètica d’Edificis.

 

OPCIÓ SIMPLIFICADA

Per als edificis de simplicitat tècnica o sense un interès especial en obtenir una Qualificació Energètica determinada, existeixen uns documents reconeguts que permeten justificar la Qualificació Energètica de l’Edifici sense necessitat d’anar a programes de càlcul.

 

CALENER VYP

L’aplicació CALENER per a Habitatge i Petit Terciari, a partir de l’edifici modelat amb el programa LIDER, permet introduir tots els sistemes i instal·lacions que consumeixen energia primària i contribueixen a la satisfacció de les demandes energètiques de l’edifici. El resultat del programa es un informe en el que s’observa la Qualificació Energètica segons els W/m2, el consum anual d’energia primària en W i els Kg de CO2 emesos.

 

CALENER GT

L’aplicació CALENER per a Gran Terciari precisa d’un nou modelatge de l’edifici i definició dels sistemes d’instal·lacions. Permet un major nombre d’unitats que el CALENER VYP i instal·lacions més complexes.

Mallam © Creat per Perception